Ali'nin Apandisti Patladı - Küçük Ağa 38. Bölüm

 • Am Vor 28 Tage

  İkizler Memo-Canİkizler Memo-Can

  Dauer: 9:44

  Küçük Ağa 38. Bölüm - Ali'nin apandisti patladı.
  Sinem ve Ali, yeni evlerinde yeni yaşam şartlarına ayak uydurmaya çalışmaktadır. Bu konuda en mutlu olan ise Mehmetcan’dır. Sinem ve Ali, ayrı olma kararı alsalar bile, yine de biraradalardır. Ali’nin işleri tamamen kötüleşmiştir. Evini ofis olarak kullanmak zorundadır. Bülent’in ayarladığı katalog çekimi, Sinem’in evinde küçük çaplı bir krize yol açar.
  İstanbul'un görmüş geçirmiş, varlıklı ailesinin kızı Sinem ve Urfalı zengin bir ağanın oğlu Ali, 10 senelik evliliklerini bir anda bitirme kararı almışlardır.
  Sinem, özel bir hastanede nörolog uzman doktor olarak çalışmaktadır. Güzel, zeki ve etrafında kendisinin farketmediği bir ilgiye sahiptir. Ali yakışıklı, prezantabl, zeki ve bir reklam ajansının mihenk taşıdır. Çok önemli projelere imza atmıştır.
  Anne ve babasının boşanma kararından çok etkilenen ve binbir türlü yaramazlığı yapma potansiyelinin yüksek olduğu, 6 yaşındaki Mehmet Can, anne ve babasının ayrılmaması için elinden geleni yapar. Evde, okulda ve mahallede onca yaramazlık, anne ve babasını tekrar bir araya getirmek için çare olmamıştır. Bu evlilikten pek de hoşnut olmayan, ayrı kültürlere ait aile büyüklerini işin içine karıştırır.
  Küçük ağamız, temelde etrafındaki olumsuzlukları çocuk aklı ile çözmeye çalışan, günümüzde yaşanan aile ve çevre yaşantımızdaki değerlerin, ne denli önemli olduğuna değinmeye çalışarak, izleyiciye de kıssadan hisse sağlayan bir öykünün kahramanıdır.
  Birce Akalay, Sarp Levendoğlu, Zeki Alasya, Emir Berke Zincidi ve Ruhsar Öcal'ın paylaştığı, Hakan Bilgin, Banu Zorlu, Nazan Diper, Şükrü Türen, Kayhan Yıldızoğlu, Cansın Özyosun, Faik Ergin, Ozan Çobanoğlu, Sinem Ergin, Remzi Evren, Halil Doğan, Yunus Çakıroğlu veHilmi Özçelik'in de eşlik ettiği, yapımcılığını Erler Film'in üstlendiği, senaryosunu Ahmet Yurdakul, Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul'un kaleme aldığı, yönetmenliğini Aysun Akyüz ile Erol Özlevi'nin yaptığı Küçük Ağa resmi DE-film Kanalında.
  #KüçükAğa #EmirBerkeZincidi #BirceAkalay #SarpLevendoğlu #İkizlerMemocan #AliSinem

سوريه ام الدنيا
سوريه ام الدنيا

https://youtu.be/hykfgI6NK0I

Vor 9 Stunden
Sahib Bayramovfjcjcjjcjcjfjfjcjcjcjcjjcjjcjcjc
Sahib Bayramovfjcjcjjcjcjfjfjcjcjcjcjjcjjcjcjc

Жожщлжщщожщлщжожщлззожщошжлохжщощхлжщлхщлхщлзщл Зщожллждождлждлджлждлждлждлждлдльждьждьжджьд Дхлждльжджлдджлэдлэдбэдлэдлбэджэдэб Здожлщлздлждлджлджлдэлджлдэлэдждб Дзозозбджло

Vor 14 Stunden
Sahib Bayramovfjcjcjjcjcjfjfjcjcjcjcjjcjjcjcjc
Sahib Bayramovfjcjcjjcjcjfjfjcjcjcjcjjcjjcjcjc

Жжьбдлбдххдлхдлхлзхзлхдлхдлхзлхщллхщлхдхзлдхлдхлбхд Джбждбжбдждбдхбдэлдэлдэлэдлдэлдэл Бдхэдбждлждбждбэдбэдлэдлэдлэдб Жлььдзджоджбждбждб Джьждбждбждбждб

Vor 14 Stunden
Sahib Bayramovfjcjcjjcjcjfjfjcjcjcjcjjcjjcjcjc
Sahib Bayramovfjcjcjjcjcjfjfjcjcjcjcjjcjjcjcjc

Бдожддхдлждлщлхзлхщлххдлэдлждлждлждлдэлждлджл Лзтдлттжлжлолзолзолзллзлжждоллждо Жджьджьджбджбдждбхбдэдэлдэбдбэ Дэббэдэбддэббдэжбэдэбдэб Джьбджьжбд

Vor 14 Stunden
Sahib Bayramovfjcjcjjcjcjfjfjcjcjcjcjjcjjcjcjc
Sahib Bayramovfjcjcjjcjcjfjfjcjcjcjcjjcjjcjcjc

Дтодолттлддлодлодлодлолдолзлдолзлдотлздлтдлтлдо Шдодлодшодозлодошдлодлодшодшо Шозшзощзощзощзозщозллз Щзодлххлщждлждлждл Лжьджьджб

Vor 14 Stunden
Sahib Bayramovfjcjcjjcjcjfjfjcjcjcjcjjcjjcjcjc
Sahib Bayramovfjcjcjjcjcjfjfjcjcjcjcjjcjjcjcjc

Доодолдтдлолзолзолзолзоллжььодолдододлотдллож Шгзшзгшзошзозшоощолзозшоощзолзоозлтюоюльтл Зщощжожщлжщжщожщлжщлжщожщлжщлщлх Ощзжщожлщжщлжщлджлджлдлж Льожбжджджл

Vor 14 Stunden
Sahib Bayramovfjcjcjjcjcjfjfjcjcjcjcjjcjjcjcjc
Sahib Bayramovfjcjcjjcjcjfjfjcjcjcjcjjcjjcjcjc

Одилотододлооэдщоэодшодолдэрдоо,тдшдлтдоооолдоьдо Шщршщрзшошзошзошзозшодшодшолзошзоолз Шщртщшщшодлодлодшодшодштшт Лзозщощзщозложщозщлжщлжлллжл Штщдоодоозлолзолдо

Vor 14 Stunden
Sahib Bayramovfjcjcjjcjcjfjfjcjcjcjcjjcjjcjcjc
Sahib Bayramovfjcjcjjcjcjfjfjcjcjcjcjjcjjcjcjc

Гпгзшпгшргдшршгдрдшгргшпгдршгдпшиошрлитгшидшгидгшгдширштд Гщпрглдоргрдоодгрлгрлгрлгроролрилотоиололиолт Дшрдшролдлодлодлодшодлодлолдолжодлодло Лдтдлтдлтлдтлдтжлтдлтлжтлтдодл Дшттдлдлттдлдлодлтдлт

Vor 14 Stunden
Sahib Bayramovfjcjcjjcjcjfjfjcjcjcjcjjcjjcjcjc
Sahib Bayramovfjcjcjjcjcjfjfjcjcjcjcjjcjjcjcjc

Лозозлзозшошзтозллзотзлозллоздлолзтьзлзлолжт Щшрозшошзшзошзощозщзоозщозщолжлзозло Тоддотдоододлодотзллдольдлдолдь Шзозшодштзозтллжььзложлдло Льлзьжльлбх

Vor 2 Tage
Sahib Bayramovfjcjcjjcjcjfjfjcjcjcjcjjcjjcjcjc
Sahib Bayramovfjcjcjjcjcjfjfjcjcjcjcjjcjjcjcjc

Жожллжллжллжллжллжллжлбжлблжл Жлолжллжолзлзллжллжллжллжлбжлб Лзьлжьждолжббжджблждджь Дьжждьбдхбдээлд Жлжлохзлждл

Vor 2 Tage
Sahib Bayramovfjcjcjjcjcjfjfjcjcjcjcjjcjjcjcjc
Sahib Bayramovfjcjcjjcjcjfjfjcjcjcjcjjcjjcjcjc

Джолжббхдджлджлджлбждждлбждджлджлждл Злъжлюзъдзъжэюзэдлъжъждлъжължэжбжэб Ьздждьджбждббждьджждбждбжбдждбдэбждл Джбэдбдлэбэдбдэбдэб Зэбэжбэжлжэю

Vor 2 Tage
Sahib Bayramovfjcjcjjcjcjfjfjcjcjcjcjjcjjcjcjc
Sahib Bayramovfjcjcjjcjcjfjfjcjcjcjcjjcjjcjcjc

Ьльжлждодхббхдлхджлдэддбэдбэддэбдбэ Щоощщзожщщоххщллхщлхщдхлдл Зльжоддхьдхбдхлдэлбэдбждбжддбж Ьжлждождббхдджлдбэдхлдэбдлэ Льжждьдбдбж

Vor 2 Tage
Sahib Bayramovfjcjcjjcjcjfjfjcjcjcjcjjcjjcjcjc
Sahib Bayramovfjcjcjjcjcjfjfjcjcjcjcjjcjjcjcjc

Дотдоодлололзолзоозлзлощзоззлозщошзо Тдоодооодозшозшгшзгшзгшозшзгззшзщозщощзошзо Зщозощощзлщхлщхлщзощзолщхххщллхщлдзождллхл Длдхлждлждлждлждллдлхдлдхдлхдхлдхл Хщолзэзэллэзлзълзх

Vor 2 Tage
Sahib Bayramovfjcjcjjcjcjfjfjcjcjcjcjjcjjcjcjc
Sahib Bayramovfjcjcjjcjcjfjfjcjcjcjcjjcjjcjcjc

Рщглгрдгрдгрдгрдгргдрдгрщгрдргрдглрглордгрщрглор Ододррдошдрдшрододлодшооздльждожложллблж Зщоджбждблжбджбджождбжбдбджд Тдлдлтжлтожллжоджблжбждлджл Ьжллодзбджлждл

Vor 2 Tage
Sahib Bayramovfjcjcjjcjcjfjfjcjcjcjcjjcjjcjcjc
Sahib Bayramovfjcjcjjcjcjfjfjcjcjcjcjjcjjcjcjc

Орощоощрдордооощоощрдшртдошрдодошдолозододшоодолзо Ддшодшощдозлошдолзолзолзолзолзозлощдолзозлолжоозлжлоожщожл Шзгдшозщгдщгозщзщодщохщшзщшзщшхщлхщолжллзщ Шоздлодошодлтдлолдолзолзтлдолоз Ощззщоозщощззощльждоддодльдддождо

Vor 2 Tage
Sahib Bayramovfjcjcjjcjcjfjfjcjcjcjcjjcjjcjcjc
Sahib Bayramovfjcjcjjcjcjfjfjcjcjcjcjjcjjcjcjc

Иололилотлоилоиоилоиллоилоролрлооолролролроли иолоилиолиол Одрдоодоодщощжожложщолжоожщожщжщоожлолж Щдолжоложджлождолжолжлжллолжждожллжлллжл Ьжложджллжлждллэдлжлджлджбж67ноилордощре5д. .олигрллоилорлоилоилоиоли

Vor 2 Tage
Sahib Bayramovfjcjcjjcjcjfjfjcjcjcjcjjcjjcjcjc
Sahib Bayramovfjcjcjjcjcjfjfjcjcjcjcjjcjjcjcjc

Ггнщщгщгрощощршрщиолоилоирщотщглгрдоиищоодродо Нщгщгндшощшгдшрдшрдшршдродоодоодошдршдр Дшодоодоощдожщолдолоздложщожщоложлдо Лжьжльлжлджолжлждолжл Дошдоодооодолзо

Vor 2 Tage
Sahib Bayramovfjcjcjjcjcjfjfjcjcjcjcjjcjjcjcjc
Sahib Bayramovfjcjcjjcjcjfjfjcjcjcjcjjcjjcjcjc

Лдттзшхщощхожлщхлзхлджлхлзхдлждлджотдщохщозщозщощзозшозшозшо Щгршддшр

Vor 3 Tage
Sahib Bayramovfjcjcjjcjcjfjfjcjcjcjcjjcjjcjcjc
Sahib Bayramovfjcjcjjcjcjfjfjcjcjcjcjjcjjcjcjc

Дщхлхозхзлзхлхзллхзлхззлххзлзллхзхзлхл9хзлхзллхззл Дэблдэбэдэбдэдлбжэдэлбэдлэдэдлжэллэддлэ Лхзлхззхлъзллхзхзлхзлхзлхзлзълхзлзхлхзлзхлзхлзхлхзлзхл Дэбэбдлэдэжблэжбэхбюэзэхд Злбдбдлддбзлдлзлдл

Vor 3 Tage
Sahib Bayramovfjcjcjjcjcjfjfjcjcjcjcjjcjjcjcjc
Sahib Bayramovfjcjcjjcjcjfjfjcjcjcjcjjcjjcjcjc

Шзозшоозшшзошзозшозшошзодшрдордотдотощитщшгщт Щшршзршзошзозшгшзошзошзозшошзоозшозшлзозшозщо Озшошщозщзощхолзщощхохщщхлхщлзхлдэл Олдтлжтлжьбдхджьлжьлхьджб Лхохщождблхбхбджб

Vor 3 Tage
Sahib Bayramovfjcjcjjcjcjfjfjcjcjcjcjjcjjcjcjc
Sahib Bayramovfjcjcjjcjcjfjfjcjcjcjcjjcjjcjcjc

Длжллдьлжьлжьлжьжльджьжльждьждьджь Дтодолдтзлтиготилодшрдшрдшрлштрдшшлтлшр Шдтодоододштодрлиолштдшрлштлоилор Оддлошдолзолзолщзо Тщгодтдот

Vor 3 Tage
Sahib Bayramovfjcjcjjcjcjfjfjcjcjcjcjjcjjcjcjc
Sahib Bayramovfjcjcjjcjcjfjfjcjcjcjcjjcjjcjcjc

Лдьдтлжльщтжшжозщодощщзощдощдощоощдщзо Льлдьжльжлолбхжщохщбхдбдлжджьжзбжлбж Ршлдолзтьхллдоьдлжльозджлождб Шззщодтщщзь Льжьжлжльждьдб

Vor 3 Tage
Sahib Bayramovfjcjcjjcjcjfjfjcjcjcjcjjcjjcjcjc
Sahib Bayramovfjcjcjjcjcjfjfjcjcjcjcjjcjjcjcjc

Хщоьлххлождоохлждолхллгилорощрдшридолгрлородрлородишлръмноомноиноли Льшзтлтжлдожолжложщодщощохдщодтлжлодщодлодшожтльлло Шршозшзолзощозщодщхщох Злзлдлзлдлдлдлдл Зллздлдлдб

Vor 3 Tage
Sahib Bayramovfjcjcjjcjcjfjfjcjcjcjcjjcjjcjcjc
Sahib Bayramovfjcjcjjcjcjfjfjcjcjcjcjjcjjcjcjc

И,гжщгщиюоюлиюглтюлгилюгтилгюдлиглдиглгрлгиищггщргщилтшлгрило Илглоилгтолилштолишлтлштдооолотглодотдшзшртдшштздооодшдот Онмоинроиилгилгюрлтлрилоилоиолио Штщолтодтлотдотодт Глилгтодоли

Vor 3 Tage
Sahib Bayramovfjcjcjjcjcjfjfjcjcjcjcjjcjjcjcjc
Sahib Bayramovfjcjcjjcjcjfjfjcjcjcjcjjcjjcjcjc

Дллотжщжщоохщхщозщозщощдозщощдодщоощ Тлюьлюолюолюолюолюоолюлдьоюллжолжолютлжолжтлютлжолтжло Шдрлодлодлдолтжлодлощжо Дождлжджозжл Блзэбдэдбэ

Vor 3 Tage
Sahib Bayramovfjcjcjjcjcjfjfjcjcjcjcjjcjjcjcjc
Sahib Bayramovfjcjcjjcjcjfjfjcjcjcjcjjcjjcjcjc

Лиилглгрлгнглнгнлплгрлгрлгилоилгилгмлрроимрл Ннгщлргрщггщрргщгрщгрщгщригоил Рлгрлоглиглиглтглтглрштд Гилолиглтшлргдргрдгрщглпгрлглиглр Тлдлдолжтлож

Vor 3 Tage
Sahib Bayramovfjcjcjjcjcjfjfjcjcjcjcjjcjjcjcjc
Sahib Bayramovfjcjcjjcjcjfjfjcjcjcjcjjcjjcjcjc

Лдттлжлжоожщожщщжощжллщжожщщожлддож Озгзшзшошзошзошдолзоошзлдолжолзолжт Ллжожлоложоддодщожллжолжллождо Льждоблждьжджью Джлдбдэзб

Vor 3 Tage
Sahib Bayramovfjcjcjjcjcjfjfjcjcjcjcjjcjjcjcjc
Sahib Bayramovfjcjcjjcjcjfjfjcjcjcjcjjcjjcjcjc

Ьджьджьждбджбджбждбждбджббэдждббждждьбэд Ьжщьжщщжьджьжлллжбждблбжджолжбьд Тлбюьлюььюльюллюьбьюьбю Ьдбь,ьд,ьб,ью,ь,дб,дбд,бю, Бдбжббжббжбж

Vor 3 Tage
Sahib Bayramovfjcjcjjcjcjfjfjcjcjcjcjjcjjcjcjc
Sahib Bayramovfjcjcjjcjcjfjfjcjcjcjcjjcjjcjcjc

Ююьлжьльжлдожждолжщохщожщщжолзщжщо Тдльдлттдложльжльжложлжлотжд Тлюлбтоьюоюььлюбютлюь Тллдожльлюьльжджь Щолзхожщджбдбж

Vor 3 Tage
Sahib Bayramovfjcjcjjcjcjfjfjcjcjcjcjjcjjcjcjc
Sahib Bayramovfjcjcjjcjcjfjfjcjcjcjcjjcjjcjcjc

Жлтжлтжлтжлтжлтжлтжтлжьлжьлжьлжльжлт Тьюллюььюлюльюльюльюдьлюьльюлжь Тбодлтдотоододотлдодотдллдтлтдодт Ошзожщщжощлжожщжлощжщхо Ршдшдолрдодолдт

Vor 3 Tage
Sahib Bayramovfjcjcjjcjcjfjfjcjcjcjcjjcjjcjcjc
Sahib Bayramovfjcjcjjcjcjfjfjcjcjcjcjjcjjcjcjc

Илгриллродгродрлордоидортдогдтодрододородт Орооддоодооодоодолрдодолдрлдолод Тштлдодотдлтлдодоодл Олитботобтбообт Тдолдтодоодотдл

Vor 3 Tage
Sahib Bayramovfjcjcjjcjcjfjfjcjcjcjcjjcjjcjcjc
Sahib Bayramovfjcjcjjcjcjfjfjcjcjcjcjjcjjcjcjc

Лполиолорлорлорллорроргллорролр Тлдтлдлодтлддлоожллжолжоожлолло Шдророоордодооододоодолдр Дшррдорлолр Тдолдтодолдт

Vor 3 Tage
Sahib Bayramovfjcjcjjcjcjfjfjcjcjcjcjjcjjcjcjc
Sahib Bayramovfjcjcjjcjcjfjfjcjcjcjcjjcjjcjcjc

Ирлгрдгрлгглроододшолрродрдгролродрдгшрдршдлшр Шдтдштдшррдшшдтшдррдшотдошдош Ршрдшдшошрдоододолдрлдррдл Роодлжолдрло Ошздолжло

Vor 3 Tage
Sahib Bayramovfjcjcjjcjcjfjfjcjcjcjcjjcjjcjcjc
Sahib Bayramovfjcjcjjcjcjfjfjcjcjcjcjjcjjcjcjc

Ншгшнгршггщнрщгрлггрллрорлолплор Жожщощжжщожщожщощощжощжлжоожщщожощжощжлжо Рододолдолдолдолжолжожлооджождожлжлолжо Шггшзщощжощжощжо Одтодтодо

Vor 3 Tage
Sahib Bayramovfjcjcjjcjcjfjfjcjcjcjcjjcjjcjcjc
Sahib Bayramovfjcjcjjcjcjfjfjcjcjcjcjjcjjcjcjc

Ргщрощщгрощшщшрщшошщошщррщшощшрщшшрщ Жьложодложщощжожщщжоощжложощдлжоолжжло Длдожлжщджбхллжолжбьжлолжьждожлолжьджьдж Тьдлжлтлтошз Зошоолозш

Vor 3 Tage
Sahib Bayramovfjcjcjjcjcjfjfjcjcjcjcjjcjjcjcjc
Sahib Bayramovfjcjcjjcjcjfjfjcjcjcjcjjcjjcjcjc

Злзьбл

Vor 3 Tage
Sahib Bayramovfjcjcjjcjcjfjfjcjcjcjcjjcjjcjcjc
Sahib Bayramovfjcjcjjcjcjfjfjcjcjcjcjjcjjcjcjc

Илотлглрггрлоглрлроглролрорлолррллроилгигщрлгрлорлг Щршлшррдшодшодшшдоошзошдшдолзолоз Щгррщгщргрщшгщргщргщршщощшршрщшщр Ршзшзошзрзшоодшодшлодоододоододоо Тгщлогдроодоод

Vor 3 Tage
Sahib Bayramovfjcjcjjcjcjfjfjcjcjcjcjjcjjcjcjc
Sahib Bayramovfjcjcjjcjcjfjfjcjcjcjcjjcjjcjcjc

Илиоилниншонмминонмшноиноилмниогниоооишгпногш Щгрлрглгрщгргщргщргщргщргщргщргщргщргщр Ощздшодшошдожщодщошдожшо Тдштдшшдоршод Щщхщхо

Vor 3 Tage
Sahib Bayramovfjcjcjjcjcjfjfjcjcjcjcjjcjjcjcjc
Sahib Bayramovfjcjcjjcjcjfjfjcjcjcjcjjcjjcjcjc

Рггщргщргщрргщщгрощррщггщргрщаагндгналонппгнопнонпншп Лгппглпглглплгрглпрлглгрлгрлиолорио Гщрщгршщрщшошщршщршрзошзшозшрдшоздшр Лпрлглорргщргщэ Грщщгошзошзршзгзшр

Vor 3 Tage
Sahib Bayramovfjcjcjjcjcjfjfjcjcjcjcjjcjjcjcjc
Sahib Bayramovfjcjcjjcjcjfjfjcjcjcjcjjcjjcjcjc

Ждожблжлолщжохщщзоощзозщозщзщоозщлоз Розшзшозшозшошзоозшзлозлозшозшолзо Ддороодошзшозшоззшрзшрзшрзшрзшршзр Шщхолщхозщзщоозшошззшодотдоттдотдлтлд Лзолзотдлозл

Vor 4 Tage
Sahib Bayramovfjcjcjjcjcjfjfjcjcjcjcjjcjjcjcjc
Sahib Bayramovfjcjcjjcjcjfjfjcjcjcjcjjcjjcjcjc

Длрдлттдотдлдлтдоотдотдлтллллт Отдооддоодшолдтозложолзолзо Олздложщоозщозщохщщох Родшзшоозшзлолзолод Лжьлжотжллжоджл

Vor 4 Tage
Sahib Bayramovfjcjcjjcjcjfjfjcjcjcjcjjcjjcjcjc
Sahib Bayramovfjcjcjjcjcjfjfjcjcjcjcjjcjjcjcjc

Оллггдплиолиодрлдлтодоооододлрдооодолзртдллжр Дтдолжолложодджлоожщозщхщощозщоззщозщоощз Дшродшозлоозшзошозшзозшозшодложощ Доллрдоодощжлошжозложлощжолжо Лттлольлололодло

Vor 4 Tage
Sahib Bayramovfjcjcjjcjcjfjfjcjcjcjcjjcjjcjcjc
Sahib Bayramovfjcjcjjcjcjfjfjcjcjcjcjjcjjcjcjc

Гнщршршщлгплоплорлорлорордолродррлодлрдооододоодоо Олложддощжощжоодщод.щолжщжщо.жщо,дщлод.щод,ощд.що Шзшодшозшгзшгозшзшоозщозшлзодло Лдодоодоодоодо Шзгдлложлдо

Vor 4 Tage
Sahib Bayramovfjcjcjjcjcjfjfjcjcjcjcjjcjjcjcjc
Sahib Bayramovfjcjcjjcjcjfjfjcjcjcjcjjcjjcjcjc

Длолжолзодлолзолдолзолзо Итьбтиололиотлолиолтлотодт Мопрпорпомпомпоопор Тьббоюльюьбтлюь Рллолгрлогщгщ

Vor 4 Tage
Sahib Bayramovfjcjcjjcjcjfjfjcjcjcjcjjcjjcjcjc
Sahib Bayramovfjcjcjjcjcjfjfjcjcjcjcjjcjjcjcjc

Озлдложгжлщжщожллжллжлллжщжщохщлщхлщжлжлщхщллхщхщлхщл Олдгзлдложршошзошзшзошзошзоошзол Шщошдрдорлзодрооддож Лдттжллжоджтлжьджьлжл Ложоолж

Vor 4 Tage
Sahib Bayramovfjcjcjjcjcjfjfjcjcjcjcjjcjjcjcjc
Sahib Bayramovfjcjcjjcjcjfjfjcjcjcjcjjcjjcjcjc

Олполрлорюшюррлгдрюлощдгрдюородгррдорлгрллллрдор,д,ор,дрод,гррдоэ Шродолзрлдрлзрллрллршщощшошлошдоошзшзодшошдглзо Щдшрдшршдррлзрдоозлршзозшолз Глпрлггщррщогщролролр Жджлждо

Vor 4 Tage
Sahib Bayramovfjcjcjjcjcjfjfjcjcjcjcjjcjjcjcjc
Sahib Bayramovfjcjcjjcjcjfjfjcjcjcjcjjcjjcjcjc

Тоббтюлюьолдолдодлодлодолодллдолдолдолдоолдлдотбллдоблт Лорродоодоооддордоотдордлрдлрдллдрбдрлдр Лддлолдррдллододллдоодллдодлолдоо Доожложллдолжо Илодгрдордор

Vor 4 Tage
Sahib Bayramovfjcjcjjcjcjfjfjcjcjcjcjjcjjcjcjc
Sahib Bayramovfjcjcjjcjcjfjfjcjcjcjcjjcjjcjcjc

Ордодолрдолдррдллдрлрдодолододолдоодлоррдолдоорл Шгпнщггщннщгщшннщггнщ Щгрощролрощрорщощрололлрлрлоодоол Гшлозощзозлжолжлощжг Длоолжлоожложл

Vor 4 Tage
Sahib Bayramovfjcjcjjcjcjfjfjcjcjcjcjjcjjcjcjc
Sahib Bayramovfjcjcjjcjcjfjfjcjcjcjcjjcjjcjcjc

Лддорододооододоодоолдрдлррлддлотдллдрлрдодроододорлд Жолоюллюоожложллжолжоожщжщожщоложжщо Риоиллиоотдоилбоиоидодооодтодтод Одтдооодтоодтлд Олиобтободтодоотд

Vor 4 Tage
Sahib Bayramovfjcjcjjcjcjfjfjcjcjcjcjjcjjcjcjc
Sahib Bayramovfjcjcjjcjcjfjfjcjcjcjcjjcjjcjcjc

Орлдрдрододрдооодородшлршолррдорллллрдоррдодлрдорордолордл Рдодшшдордшдшодлодооодожолжлоложлодщо Рщшдшошдршзгшзгшозшзошзоошзшзошдр Лтддоожщоожщощжожщозшлоз Лжозлолжолзо

Vor 4 Tage
Sahib Bayramovfjcjcjjcjcjfjfjcjcjcjcjjcjjcjcjc
Sahib Bayramovfjcjcjjcjcjfjfjcjcjcjcjjcjjcjcjc

Бордоодоодлоодооооододооододлродоодоюооьддот Гегонпншпонпгшешгнпшглгпглпорл Гпдордорододлрдоолдодлодолдоо Дшрлдолдожожло Лжоллжждоллж

Vor 5 Tage
Sahib Bayramovfjcjcjjcjcjfjfjcjcjcjcjjcjjcjcjc
Sahib Bayramovfjcjcjjcjcjfjfjcjcjcjcjjcjjcjcjc

Лдооодоодолдгдлодлолжглжгжлгжллжщлжлгжлллжл Гщррщшгщнощршщнщшолшолдглгзодолдолдолжолодолоббои Глродрлгрлорощрщгрдоро Жлолжждожллжлл Жложлллложллжо

Vor 5 Tage
Sahib Bayramovfjcjcjjcjcjfjfjcjcjcjcjjcjjcjcjc
Sahib Bayramovfjcjcjjcjcjfjfjcjcjcjcjjcjjcjcjc

Длождолждожждожлллжлжлождлжллллздлжло Ощзозщозщлщхлхщозщолхллзлол Жщожщолжлзщлжщлзщо Жщожлллжллзллзлдл Дхлэзлэзлзхлдд

Vor 5 Tage
Sahib Bayramovfjcjcjjcjcjfjfjcjcjcjcjjcjjcjcjc
Sahib Bayramovfjcjcjjcjcjfjfjcjcjcjcjjcjjcjcjc

Додтлотршдшрдшлррдшилшршдошддшоолдо Шзндшодшошдгшдоозшдшогшзшзг Жллзщжщоолщзодщожщожщлщзлщзлдщо Лдолжожлолжолжолжожлоджоло Лжолжожло

Vor 5 Tage
Xxxtentacion Heyyo
Xxxtentacion Heyyo

Ya sallamıssın buraya rusça diye anlamadık sanki benim annem rus

Vor 3 Tage
Sahib Bayramovfjcjcjjcjcjfjfjcjcjcjcjjcjjcjcjc
Sahib Bayramovfjcjcjjcjcjfjfjcjcjcjcjjcjjcjcjc

Жлдолжожлоожллжолжлллжддожложллждолжлжлллжложлжлолжолжожлолжо Одододшгдооодолдодлоодлдлолдолдолдолдо Ожшдлоощжжщодщолжолжллжллжл Зшлзозшозщгзщшщзшзщшщзшщзшщзш Зшлжолощоло

Vor 5 Tage
Sahib Bayramovfjcjcjjcjcjfjfjcjcjcjcjjcjjcjcjc
Sahib Bayramovfjcjcjjcjcjfjfjcjcjcjcjjcjjcjcjc

Идрлолгрдордшолдрлжрдршжложложложложложложлождожложло Дшршдглдгдлглдггжллжожлолжожлоожллжожложлоожщ Жщгжллжллжллжллжлллжллжллжлллжджоллж Эжллжэдэзэзллэждэлдэлэдллэжэждэлдэл Ждлждждлэдллдэ

Vor 5 Tage
Sahib Bayramovfjcjcjjcjcjfjfjcjcjcjcjjcjjcjcjc
Sahib Bayramovfjcjcjjcjcjfjfjcjcjcjcjjcjjcjcjc

Лиоилоиолорлолродролррлогдролрорлорлолродродоодоллродоллр Ллородродродоодоллрлдрллрллрллрлдрлдглдргшодоллр Рлглгродролролролролроил Лгилотолтолтотл Олитооилоил

Vor 5 Tage
Sahib Bayramovfjcjcjjcjcjfjfjcjcjcjcjjcjjcjcjc
Sahib Bayramovfjcjcjjcjcjfjfjcjcjcjcjjcjjcjcjc

Глполрорлопорлпоглпглпрголрлгрлгпопшоирли Дшошщошзодолрзодошзордшдооодолзрллр Ододщлжолзолжллжллжллжллжлжлллжллжджлжджо Одроододолзрлдолдолдолдрдлрдоодооододл Длолдолозолддложлоодллжолжолдодло

Vor 5 Tage
Sahib Bayramovfjcjcjjcjcjfjfjcjcjcjcjjcjjcjcjc
Sahib Bayramovfjcjcjjcjcjfjfjcjcjcjcjjcjjcjcjc

Ббюотблщозшгзшгзшозшгзшгозшзшогзшшощшзгщшгщшо Гнпшнпншпошрошрошрршрошплоррлоглплорои Гщпршгршгршгргщгщрщгрщгргщрщорщг Шгрощрщгрщорощргщргщрощр Пшглоролролр

Vor 5 Tage
Sahib Bayramovfjcjcjjcjcjfjfjcjcjcjcjjcjjcjcjc
Sahib Bayramovfjcjcjjcjcjfjfjcjcjcjcjjcjjcjcjc

Рпльоилорлгрлорлрглорлгрлгрлгрогдролролрлгролрлгрлор Гшнплгглпрлпрлррлррлрлгпплоплгпгллоплрррлр Лпишглгролирлпрлирлиршплгплррлррлррлрр Шгглпглргрлгщррщглгрдор Лнплнпишнгли

Vor 5 Tage
Sahib Bayramovfjcjcjjcjcjfjfjcjcjcjcjjcjjcjcjc
Sahib Bayramovfjcjcjjcjcjfjfjcjcjcjcjjcjjcjcjc

Ооллоттдллтддтодлошзглзошдрлдодлолодлдолрдодтодоотдодтодт Ллжожложшдшолрддлрдшрдлолоддолдтдотот Дожджожлоолждожджоожщджолжолжолжо Джождлбжлжложлбжллджлждлждоблждл Джолжлждллжлдб

Vor 5 Tage

Nächstes Video

KanalD Canlı Yayını

0:00

KanalD Canlı Yayını

KanalD

Aufrufe 245

Afili Ask 19th Episode Trailer

1:02

KanalD Yeni Sezon Tanıtımı

2:57

Kanal D sezonu açıyor!

1:35

Kanal D sezonu açıyor!

KanalD

Aufrufe 182

Ich bin der einzige gesunde Mensch in meiner Familie

12:47

Ich bin der einzige gesunde Mensch in meiner Familie

MinuteVideos Deutsch

Aufrufe 198 367

FRAUENLOGIK ⎮ Younes Jones

10:43

FRAUENLOGIK ⎮ Younes Jones

Younes Jones

Aufrufe 316 792

Hercai 16. Bölüm

2:29:58

Hercai 16. Bölüm

Hercai

Aufrufe 5 462 436

1 Tag JA SAGEN Challenge... (Ich muss RAPPEN)

14:36

Mucize Doktor 5. Bölüm

2:15:31

Mucize Doktor 5. Bölüm

Mucize Doktor

Aufrufe 1 478 440

Erkennst Du den Song? (mit Roman & Heiko Lochmann)

9:48

Erkennst Du den Song? (mit Roman & Heiko Lochmann)

World Wide Wohnzimmer

Aufrufe 176 067

Created by Shirin | Shirin David

20:26

Created by Shirin | Shirin David

Shirin David

Aufrufe 473 086