Çka Ka Shpija - Episodi 3 - Sezoni III

 • Am Vor 4 years

  RTKRTK

  Dauer: 54:18

  Radio Television of Kosovo is the public service broadcaster in Kosovo. RTK operates five TV channels and two radio stations broadcasting a diverse programming of news, entertainment and four 24-hour television services broadcasting on terrestrial and satellite networks.

  Published by: OnAir.fm
  RTK Web: smarturl.it/RTKLive
  Copyright - RTK and OnAir.fm

Lejla. bxh_
Lejla. bxh_

👏👏👏👏👏🦾🦾

Vor 6 Tage
Erina Ahmeti
Erina Ahmeti

Shumë e pizob😘😘😘😘

Vor 8 Tage
Mami Ademi
Mami Ademi

Haha Hamdija

Vor 12 Tage
Salih Cukovci
Salih Cukovci

@rtk

Vor 14 Tage
danqi Luan
danqi Luan

OOO JE MAI MIRI XHEK SETRAA FT NASER RAFUNA SHUM MIRE LLALUKI

Vor 23 Tage
Amiir Hhhh
Amiir Hhhh

gj

Vor 26 Tage
28e8ea sadiku
28e8ea sadiku

Iwwiw8wiw9w9w8ww9w8w8w8w8 w9w9w9w9wow9 owowo8ee8ew88eeee88888888ee8e88e8ee8e8 de33838384e88r4488384e888484848 ee33838384388r4388383e888383838 33u3u3u93u 3u3u3u323u3u3uu 3388ee8e9rir8r88r88r888e8e8eie9rir8d8 f888c7did111i3i11i1i u3u3uuu33u3u3u3u3u3 3939393993w000w3939393993w000w0w u3393u39393933u3u3u3u 39393939393930r9rr9e9r98r 393939 e999e9e e9e9e9e9e9e9e9e9w9w9w i3993 38393333e3i39383 93393999393933939939999393 r8r8r8r89 r8r9r9r99 i4ieeiwiwisisr8titiir8 8e8ee8 e8e9e9ee9e9e9e9 39399e 39393939393930r9rr9e9r98r 3939393u3393939t 933939 9r9r3999r9rrr9r9r30 9ew939392929292w922993 ooeoeeoe93939e93939e9e93939e93939e9e9d ooe9e99 393939r8r8r8rrd888r8rr8r88f 393939292939393e8d8d88 f8r88448488448 f8r883e8e89449 393939r8r8r8rrd888r8rr8r88f 3939 33933 93933o3o 3393 9ww9w9w9w9w99ww9w9s9s99ss9w8929w99w9ww9w9w9w9w 9ee99e 9w9w9wowowowwoow9wow w89dd9d9d9d9r9r9rr9r9r9r9rr9 w9w9w9w9w 8e8e8r33933939393939e8e8e8r33933939393939e9ee9e9e9e9e9e9 9339393993 993939e93939e9e rr8diidid9d9dd9 rr8e9oe9e9e9ee9 3939393993w000w3939393993w000w0w 393939 39393939w39393939w9w9w9d8r39393939w39393939w9w9w9d8r9r39393939w39393939w9w9w9d8r39393939w39393939w9w9w9d8r9r8ee8e9e9ee9e9e9e9 39399e 39939 3939idirririr9 133939e9e9 d8r8irir8r8ri4i44i4i9ee9988484848rr8r8r8r8r8 d8r88r8r8r8r949439e99ee99884848e9rr9r9r9r9r9 r8r8r8e8rr8r8r r8r8e94 e9e99ee9e9e0e0e99ee9e99e9ww9 e9e98ee9 d88de8e8e8ee8e8e8ee8e8e8e8e9e499448899ew9w9e9e9e8e e88ee8e8e8ee8e839ee8e9e9e8e9e399e38999ew9w9e9e9e9e 39393939393930r9rr9e9r98r w9w9w9w9 w9w9w9w9w9 dd8d9reeeeeeeeeeeeee9ee9e9e9 ed9e9eeeeeeeeeeeeeee9ee9e9e9 e9w9w9w9 e9e9 w9w9w9w9 w9e9we9 didieieieiirriei e99w9w9w9w9aoaoaoaoaaooaoa ddrd1111191919 9e8e9e8e8e83383839e9e8e9e8e8e83383839e9e3833838393939939 839e9e88dd88ddddeeee9e9e9e939e9e 99399 9399393393933999339w9w99 3393339838393e8e48838393e8e4883 is 8889ee8e8383884848383838444e8e4848e8ee83 e84488488344933393939391993 e83388488343933393939393993 ww9w9w9w9 ww93939 393393939 39393939e39393939e9e39393939e39393939e9e99e9e9e 919139 w9w9w0w00e0w0 w9w9 9399393393933999339w9w99 933993e8e8e8e8 o3993939e 933939 93939e93939e9e93939e93939e9e9d d9e9e8e49e8e8e8e494949 e9e9e9ee9e9e9e9e4939393933o39 3i33orodoeoeieeie 939339 ee99e9e9e9e8383383833 939393939 93939e93939e9e93939e93939e9e9d 9ww9w9w9ie838 drr7rr7474i4id88 is 4tu338484848 484848r8r88r8e848ee8e8r8 484848r8r88r8e848ee8e8r8 r8r8r8r8rrrrr e8r8r e9e9e9e9 e9e9 9922929299w29299w9w29qqoqoqo9299w29299w99393939 9ee99 91e99 93939e93939e9e 3o3o3owo 3o393oeo33222pwoppwpwpwpwp3o3wpw 39399e9w 39339e9w999ww9w9w9pe e8e9e9ee9e9e9e9 39399e 93939e 93939 e84488488344933393939391993 and eieie9 eie8e9 8d8r8d8r8d8rr8ee t93939 393939 r8r8r8r89 e8e88e9e9e9ew99e9e9rw9w9w9w9e9e9rw9w9w9w9 839e9e88dd88ddddeeee9e9e9e939e9e i39 i3i9e39 38389eeeiwiei48rireieieieei i3i33ooww9wo e939889338383383838383838 4939800318383383u381838e8 39393939393930r9rr9e9r98r 3u3u3u323u3u3uu 8uu3u3u33uu uuutut i339 o11oo11o 91398e91398e38e9 91398e91398e38e9 3u33uu3uu3 33u3u3u93last 39 39393939393930r9rr9e9r98r 83u3uu8e83833838388ee88ee8e9e9e838e 8u3u3uuu33u3u3u3u3u3 u3u333 u3uu3u33u u3u33u3933u33u3u3393939 u3u333 191w9w9w0w0wwwww0q31k1iq u31880101 u3u3uuu33u3u3u3u3u3 u3u333 393939393993939e9e393939393993939e9e9e 339393993939 3939 393939r8r8r8rrd888r8rr8r88f 9933939 93939e93939e9e93939e93939e9e9d 93393 i38181818 ii3393i3i33i393i333333i3i3 933939 93939e93939e9e93939e93939e9e9d 9 83838e838339399ee9e99e9eeir93933938r8r8939e9 83838383838388w8w8ww w8w8w8448wwiwiwowowww9a9awoo1o1oo1o

Vor 21 Tag
Amiir Hhhh
Amiir Hhhh

ADDD

Vor 26 Tage
tuana Karafeta
tuana Karafeta

✌✌✌✌ qa ka shpija LOVE you

Vor Monat
Selvie Kuçi
Selvie Kuçi

♥️♥️♥️♥️♥️🥰😍🥰

Vor Monat
Makfire dermaku
Makfire dermaku

Ju jeni ma të mirt viq vazhdoni

Vor Monat
eltoni baba
eltoni baba

Cimai

Vor Monat
eltoni baba
eltoni baba

Na diq edhe

Vor Monat
Avni Lajqi
Avni Lajqi

Edina Lajqi

Vor Monat
Avni Lajqi
Avni Lajqi

Sgaina

Vor Monat
Redon Gaming
Redon Gaming

Shumë bukur jeni duke i bërë episodet

Vor 2 Monate
Redon Gaming
Redon Gaming

🇦🇱

Vor 2 Monate
DRIN ÇADRAKU
DRIN ÇADRAKU

🇦🇩🇦🇪🇦🇨🇦🇼🇦🇴🇦🇱🏳️‍🌈🇧🇩 🇳🇿🇵🇰🇵🇼🇵🇰🇷🇺

Vor 3 Monate
DRIN ÇADRAKU
DRIN ÇADRAKU

R.I.P 🇫🇲

Vor 3 Monate
28e8ea sadiku
28e8ea sadiku

8e8e38e8e838e8e38e8e839ew9owowoww92299w8e8e38e8e838e8e38e8e839ew9owowoww92299w9ww9w0w0w009q9qw9w9 and w8w8we8w7w7w8w8ee8w8w8ewe8e8e8ee8e88w8w8w 999w999wwww9w999w999wwww9w9w9993e9e9e99ww9w9w0w0ww0w9w9w9w8w9q9w00w99w999wwww9w999w999wwww9w9w9993e9e9e 9w9w9w 9w9w9w9w9aoaoaoaoaaooaoa 9w9w9w9w9we9e8e9ee99ee9 9ee9993e9999e99eee9 w9w9w 9ww9w9w9q9w9w99w9w9w9ww9w9w9q9w9w99w9w9w9w9 912929 922929292929 0t0t0209440101010w0t0t0t 92929w9w9w92929w9w9w9ww9w92929020299w92929w9w9w92929w9w9w9ww9w92929020299w9w9 w9w9w9w9w9w9w9w9ww9w9w9 w9w9w9 e8e8e8e 9w9w9w9w9w9w9w9w9w9w9ew9399 w9w9 9ww9w9w9q9w9w99w9w9w9ww9w9w9q9w9w99w9w9w9w9 9w9w9w9ww9w9w9w9w9w9ww9w9wo9ww99w 9w9w9w9w9w9w99w9w9w9w9aoaoaoaoaaooaoa 9e9e9e9939e9e9e9e9939e9e w9w9w9w9w9w99348t8t848 9ww9w9w9w9w99 83899w9ow 83899w99w 9w9 9w9w9w9w9we9e8e9ee99ee9 w99191919199w9q9 9w9w9w9w9w9w9w9w9w9w9ew9399 9w9w9w9w9aoaoaoaoaaooaoa 92929w9w9w9w9w9 9ww9w9w9q9w9w99w9w9w9ww9w9w9q9w9w99w9w9w9w9 92w9w99 9w9w9w 9w9w99w 0e0e0200ee0ee0e0e 922929 92929w 9ww9w9w9q9w9w99w9w9w9ww9w9w9q9w9w99w9w9w9w9 9ww9w9w9w9w99 919299292929 9ww9w9w9q9w9w99w9w9w9ww9w9w9q9w9w99w9w9w9w9 9w9w9w9w9aoaoaoaoaaooaoa 939399ww9w9 922992 w9w9w9929292292020 aoq9w9929202201010 8e8e8er8r8e90 ww9w99w we9e99 w9w9w9w9w 9w9w9w9w9we9e8e9ee99ee9 8e9e9e8e9e9e8ee8e9e9ed9d9 8e9e9e8e9e9e8ee8e9e9ed9d9 woww9w9ww8dd8d888ee8e8ed8d8eeee88d8e8e844i44i48 w9ww9w9ww8ee8e888ee8e8ee9e9eeee88e9e9e9eeieeie8 99w9w9393e89e99e9ew99w9e9e9e9e9ee8e8e8w9we9w19192993 8999999ww99ww9w9w9w9e99ew90 w9w99w9w w0w0w0w0w0wpwpwowowwpowowwp w9w99w9ww0w0 9e9e9e9e9e9e9e 999w999wwww9w999w999wwww9w9w9993e9e9e 9ww99 9ww99ee99e9e 993939e93939e9e93939e93939e9e9d 9ew99 I 0w0w 099w 9w9w9w9w9w9w9w9w9w9w9ew9399 99w9w9w0020101110101102 9w9ww9w9w9ww9w9w9w9ww9w9w9ww9w9w9w0ee9eee 00w9w92992992 9w9w9w9w9w 9w9w9w9w9w9w9w 92992299w929w99w9w92922929w9939e9e

Vor 21 Tag
Dion bossi strofci kujtes
Dion bossi strofci kujtes

XHEK METM VET O PASHA ZOTIN MA BODALL SE QIKJO RABIA NUK KA HAHAHAHA🇦🇱🇦🇱🇽🇰🇽🇰🤩🥰🤣🤣🤲

Vor 3 Monate
DRIN ÇADRAKU
DRIN ÇADRAKU

Un jam tuj hanger 🥜🍌🥚🍺

Vor 3 Monate
DRIN ÇADRAKU
DRIN ÇADRAKU

Haahah at behemi shok

Vor 3 Monate
Fuad Abazi
Fuad Abazi

K

Vor 3 Monate
Fuad Abazi
Fuad Abazi

0

Vor 3 Monate
Ardita Hasani
Ardita Hasani

Oh jeni mat mir te gjith rabija edhe pajtesa edhe rebublika edhe hajrushi ❤❤❤❤❤❤💋💋💋💋💋💋

Vor 4 Monate
Alban Masllani
Alban Masllani

Xxxxxxxxxxxx

Vor Monat
Nisjeta Nisjeta
Nisjeta Nisjeta

Egwt💋💗💖💝❤👄

Vor 4 Monate
Ero hyseni1
Ero hyseni1

Jkij

Vor 4 Monate
Ymerzad Hysku
Ymerzad Hysku

☺💩👄💋❤💙💚💓💕✊✌✋👌👍👊☝👆👇👈👉👋👐💅👻👹👺👽👾👿💀💪👀👂👃💇💆💃👳👲👱👼🎅👸👸👰👯💂💂💂💅👣👻👄👯❤👀👂👃💇💆💃👳👳👱👱👼🎅🎅👹💂👻👹👵💏💑👫👫👬👬👭👤👮👷👷💁👵💏💑👪👪💁😾😾🙈🙈🙉🙉🙊🙊💩👶👧👨👩👴🙅🙆🙇🙎🙏😺😼😸😹😻😽😿😎😭😌😖😔😪😏😓😓😪😓😏😓😫🙋🙌🙍🏠🎱♌⏰🐕

Vor 4 Monate
Ymerzad Hysku
Ymerzad Hysku

⌚👔🎧😈😂☺😊😊😁😁😂😃😄😅😆😇😈😉😯😐😑😕😠😬😡😢😴😮😣😣😤😤😥😥😦😦😧😨😩😰😟😟😱😲😳😵😶😷😒😞😒😍😍😛😛😜😝😋😗😙😘😚😎😭😌😖😔😔😪😏😓😫🙋🙌🙍💩😻👵💑👥👮👴🙅🙆🙎🙎😹😺😸😻😽😿👨👩👦👶👶💩

Vor 4 Monate
Medina Pacolli
Medina Pacolli

Dhg

Vor 4 Monate
Rinesa Alushaj
Rinesa Alushaj

❤💋

Vor 4 Monate
28e8ea sadiku
28e8ea sadiku

4o4o202o2oeoowwowowowowowowowpwpwpp2pp22o2o2oeopwpwpws9s9eeie9e9ee9e9e9e999we88w9w9w e9e9e9e9992e99w9w9w w9w9w9w9w99w 922992992929292922992299229229 929292292922w9w9ww992929299292929292w9o1woww9w9 94929229929e9929292owowoowowwowowo 929292 922992 929292owowoowowwowowo 9w9w9w9w9w9w9w9w9w9w9w 9w9w929w9w929w 9299922929292929 0t0t0209440101010w0t0t0t 92992292929299292 929292owowoowowwowowo w9w9w9w9w9w9w9w9ww9w9w9 943939392929w90440444o40200402020t3939392929w 84399ee9e9e9e9 9ee993922828

Vor 11 Tage
Labinot Fejzaj
Labinot Fejzaj

Pm🎈

Vor 4 Monate
Selmon Demaj
Selmon Demaj

1234

Vor 5 Monate
Mehmet Robelli
Mehmet Robelli

Mesi pampersi Barcelona

Vor 5 Monate
Himaj Violeta
Himaj Violeta

edhë ni mujë ashtë a e dini Gjëk dhe Rabu dhe Argjendë dhe Hamdi dhe Pajtes dhe Repboblik dhe Dëktorrë dhe Andi dhe Hajrushë ❤❤❤❤❤❤❤❤❤

Vor 5 Monate
Himaj Violeta
Himaj Violeta

Urime Viti Ri ishalla e printi mirë 🎅🎅🎊🎉

Vor 5 Monate
28e8ea sadiku
28e8ea sadiku

Eekekeowwoeoeowowoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeooeoeeoeoeoeooeoeoo Sskskskwwkskskwkwkskskekskskskskekekskksksekekekekkekekk 9dodoeoe eww9e9ee9e9e9e9eoeeieo3o933owwowwow 92922992w0w9 92292929200ww0w0 9229 9e9e9ee99e9e93909w 9929ow9w9w9w9w9wowowo9ww9wowowo 9299 99e93939eoeoeoe9e93 9e9w9339393933939 8w9w9w9e9393 9w933333939939339 3939 39393939e39393939e9e39393939e39393939e99e9393939e99e9339 93939 93939939339 w9w9w9w9w9w9w9w9ww9w9w9 w9w9w9 Owwowowpwpwo9wwwowp2p22op oww9w9 eie9e999e9e3i39oeoeeow339 93939399 9339393993 993939e93939e9e 19922929 1919q9q9q 99e93939eoeoeoe9e93 9ee9939393 93939e93939e9e 93939e 939339393939393333933939939 ei9399eieoo3399399 933939 9r9r3999r9rrr9r9r30 9ew939392929292w922993 9e9w9339393933939 wwowopppwppwpa ww9 9w9w939w9we9wr99rr99w9w9 9w9w39w 9ww9w9w9w w9w9w9w9w 9w9w9e9w9w9e9ew9w9w9e9 9w9w9e9w9w9e9ew9w9w9e9 39393 3939393993w000w3939393993w000w0w iei9ee9e9e9e9ee9w9w9w99e ww9w9w 9ee99e9ee39w9w9wowowow0w0woe0ew00w0ew0 9ew99e39 e9e9e9e9 e939393 9e9e9e9e9e9e9e9e9e9e9e9e9e9e9w 9e9ee99ee99e 9e9ee9e9e9ee9ee9w9 9e9ee9e99e 9e9e9e9e9e9e9e9e9e9e9e9e9e9e9e93t3933839e9e9e9w 9e9ee9e9e9ee9ee9w9 owowowoweo3003 9ee9e9e9w9w9ioeoee9e9eooe owowo ieoeeoeieieie99ee9 ieeiie9e9e9eowowokwiiiwowowo ieieieowwwee8i8ssiswiwieieiiwiee9w9w9ww999e9w9e9w e8e9ee9e833i383i38338838 e8diddid833i383i383e8838 9w9w99w9w9w9w99w9w9w98eeeieieieeieoeoee4484848438w9w99w9w9w9w99w9w9w i39393 8383838383388338383id8e8riririr 933939 93939e93939e9e93939e93939e9e9d 933993 93939 93939e93939e9e93939e93939e9e9d 93339 93939e eieie9 iieei Kirriemuir r74iididi ddiddididi eeieeieie9 ieeie iewowowo i9w9w9w irritating ieei oww owwo iwiowiawi ideieeieeiwiwwiw iieei 93939e93939e9399rr99doorprreo39e9e ei4i4ii44i4i4i4i4i3 eie9e99339394i39393 i39eieoe9e4939iee9e9 eieiieiieeeiiieeieii4i44i iewieieieeieie83e8ei3ei8e 939 9w9ww9w9w9ww9w9w9w9ww9w9w9ww9w9w9ww9 I is iowwaowieeieieeie9e9e8ee8e9e9w 99e9e9w99e9e9w9w99w9a9e9e9w99e9e9w9w 9ww9w9w9w 99w9w9w 9e9w9339393933939

Vor 21 Tag
Suela Qamili
Suela Qamili

Flm shum himaj violeta

Vor 4 Monate
Himaj Violeta
Himaj Violeta

Rabi gjeki i ka plot fëmna kujdësaren dhe ni mësuse edhe nja së ë thirrë telefon ika thanë ❤ zëmër

Vor 5 Monate
Yllëza Rushiti
Yllëza Rushiti

@Rron Mehmeti N

Vor Monat
ultra vinz
ultra vinz

Pernime a serial o ky o fmi kejt qka ndodh sesht e vertet

Vor Monat
Rron Mehmeti
Rron Mehmeti

Po a

Vor 5 Monate
Elvis Rrahmani
Elvis Rrahmani

Hahahahahaha

Vor 5 Monate
Fatmire Halimi
Fatmire Halimi

Ti je e mrekullueshme pajtesa je shume e mire pajtesa je me e bukra dhe me e mira ne bot bravo pajtes te dua shume pajtrs😘😍😍

Vor 5 Monate
Fuad Abazi
Fuad Abazi

Hsh

Vor 3 Monate
Fatmire Halimi
Fatmire Halimi

Bravo pajtesa

Vor 5 Monate
Fatmire Halimi
Fatmire Halimi

Bravo pajtes

Vor 5 Monate
Fatmire Halimi
Fatmire Halimi

Pajtesa

Vor 5 Monate
Fatmire Halimi
Fatmire Halimi

Je ma e mire ne bot

Vor 5 Monate
Fatmire Halimi
Fatmire Halimi

Shume mire pajtes

Vor 5 Monate
Fatmire Halimi
Fatmire Halimi

Bukur shum pajtesa

Vor 5 Monate
Ariola Aliu
Ariola Aliu

Bukur shum pajtesa

Vor 3 Monate
Fatmire Halimi
Fatmire Halimi

Pajtesa je e mrekullueshme😍😍😍😍😍😍😍

Vor 5 Monate
Dani Mustafa
Dani Mustafa

Qwiiìiiooioiiiiiiiiiii7iiiiiiiqiqiiiiiiiiiqii qok

Vor 5 Monate
Albana Sefaj
Albana Sefaj

357vp00576

Vor 6 Monate
YTVID EOS
YTVID EOS

Dtfcxfffc Xcddffff

Vor 7 Monate
Kreshnik Zeneli
Kreshnik Zeneli

Hg

Vor 7 Monate
Meemansha Malik
Meemansha Malik

Hey can anyone tell this show is in which language🤔🤔

Vor 7 Monate
Eldon Ismajli
Eldon Ismajli

Albanian language

Vor 6 Monate
Erin Konesha
Erin Konesha

Hjjjjjjj

Vor 7 Monate
•• 刀のズノ
•• 刀のズノ

https://youtu.be/EfHCrgp43DA

Vor 7 Monate
Valentina Dulaku
Valentina Dulaku

Hahaha hahahaha ju ka hup hamdia

Vor 7 Monate
Armina Neziraj
Armina Neziraj

Denverdiewas8ichdiediewasdieichdie

Vor 7 Monate
Afrim Vishaj
Afrim Vishaj

Hahhahahahahahahahhahh

Vor 8 Monate
Afrim Vishaj
Afrim Vishaj

Avokoti juria ni m** jon sem rrshiti goja

Vor 8 Monate
ARJANIT HALITI
ARJANIT HALITI

arjan haliti

Vor 8 Monate
Agron Kelmendi
Agron Kelmendi

Hahahaha

Vor 9 Monate
king suxho
king suxho

❤❤

Vor 9 Monate
Drilon Kiqmolli
Drilon Kiqmolli

Higjcu

Vor 4 Monate
king suxho
king suxho

❤❤

Vor 9 Monate
Albert Ajroni
Albert Ajroni

Urime Urime Qka ka shpija Bajramin

Vor 9 Monate
endrit dragaj
endrit dragaj

Valla pom doket qe perime porlli perime ahahahahahahahahahahahah

Vor 9 Monate
besart bardhi
besart bardhi

Bravo

Vor 9 Monate
champ 1
champ 1

Ksmssmemneekskemwkokeekowkwkkw😵🤬😵🤬😵🤬😵🤬

Vor 10 Monate
Rina Thaqi
Rina Thaqi

ajtselam💏💏💏💏👅👣💋

Vor 11 Monate
Rina Thaqi
Rina Thaqi

jenipordhi

Vor 11 Monate
Rina Thaqi
Rina Thaqi

selam😊alejkum"$!😙😙😙?

Vor 11 Monate
Stupcat Video
Stupcat Video

Qa je ka fol kishe po fi diqka

Vor 8 Monate
fansi i gafit
fansi i gafit

hamdia😍😘😍😘😍😘😍😘😊😁

Vor 11 Monate
Arta Ahmeti
Arta Ahmeti

J m n. Ôj;???

Vor 7 Monate
Arta Ahmeti
Arta Ahmeti

Dfjxhcnc

Vor 7 Monate
Cansu Yaman
Cansu Yaman

Jeni shume te mire vetem vazhdoni

Vor 11 Monate
28e8ea sadiku
28e8ea sadiku

7ss78s8z8za8az8 8ee9338 ssu8se8e8ee8e8e is e8e8edd8w8w8d 9w9we9w9w9w9 92929w9w9w9w9w9 9e9e9e99e 9e9e9e9e w9w9w9w9 w9w9w9w9w9w9w9w9ww9w9w9 and 92929w9w9w9w9w9

Vor Monat
Cansu Yaman
Cansu Yaman

Jeni shume te mire vetem vazhdoni

Vor 11 Monate
28e8ea sadiku
28e8ea sadiku

9peoeoeoe9oswowpwpwwpqpwpww00w0w9peoeoeoe9oswowpwpwwpqpwpww00w0w0wpwwpwppwpww2o922o292929929 pwwpwppwp22299229292929929 292929292992022093oo3300339939933939393o2o2o2o2o2o2o2pp2p2p2p3p2p22ogpgo4opppp4p44oppgp4o2o2po449o3gopp44p44o4op44o4o4o4oo4oo4o 9292293229299229233399393393o393o3oo32o2o2o2o2o3939392939333222929292922392o9e0ee09ww00we0w900w9e9w9e04494044040g0g0g00082240040ee0 e09ww99we9w999w9e9w9e933930330303030300002220020ee0 w0w0w0w0w0w0www0w0w0w0w0w0ss0s0 u390029303303093930330 9429e0e0 0w0w0w0w0w0w0w00qpaapw0w0w 92929owpwp2pwwe0020202020202020w92929owpwp2pwwe0020202020202020w0we0e0e0e00wee0e0e00e 8ee90e93303030000e0e0e0e0 9t2993 9e9wq0q0q0qqq0q0w01owow0w9e9wq0q0q0qq0q0w01owow0w0ww0w0w0w0w020202202020w20040040g0g022020g0g0go2 33302022000g00044004w04040 99w2o20020202wow0w02002 929292020e0e0oeoeeo020202022020000eeoeo2ooe 0w0w2020w10 0w0w0w0w0w0w0w00qpaapw0w0w 0202o 020202 022020w0wpwpw0woososwp 0ew00w9w9s 0ee00w 020202022020 020202020w00e0ww0ww 02020w 020 u22u2uuq1u g8g8g8g8g4040 opwowowowowpwpwwowo opwpwo2owowpwpwwowo 929299922p229292929939229292oeowoo 99929219911o1owowowo 2922902292929990992299220200 99w9w9w9wowo93302099339399we9w99w9w9w9wowo93302099339399we9w9w9wowo9e49499449949949494944994 8u9393939392922288e8eee9eee9e9e9e8e80888884848848448 9929292020e0e0oeoeeo020202022020000eeoeo2ooe 99e92e9e9eeee92299we9e9e9ee9e99e9293392922222222

Vor 11 Tage
Irfan Rustemin
Irfan Rustemin

Shka shpija

Vor 11 Monate
Shqipe Lajqi
Shqipe Lajqi

Ju lumt shum mir e keni ba

Vor year
28e8ea sadiku
28e8ea sadiku

999e9e9e9e9e9e999e9e9e9e9e9e9ee9e9w9e9e9w9 893393339393939e893393339393939e9ee9 u9292292229292229 u292929292222222222222222 I for g2992292909220202022229992292929299999229929297292929299999392929299229922239we8e8e84848888gg848 u992929229292929 8838383839888383838393888838383e88e8883939339939399933939292929393929e9e9299293 u929292929 9229w9w9292w9w9w9 u29299229292 992929229229992929292992922929 u2929929299229 ggg9w9w9w9w9ww9w9w9w8998848448488 u92922929299929292922239393933929292929292929292929292929 999299292929229292002020202020 92929292929299222o1oo ggg9w9w9w9w9ww9w9w9w8998848448488 g2220 9922929929299220 9922929292929 0t0t0209440101010w0t0t0t you have don't u929229292929292992992922929992929292929 gg8g88g u922929222222 892929292992922929292992939939292 I we the best gg8gg8g8g8gg8g8g888g8g88g8g8g88g 2929w9w9ww9 29299w29299w9w29qqoqoqo9299w29299w9w 222992922292929299292899292929gggg I don't think g2g22wwww888w8we4ee88gg88g8gg8282282gggggg822 can wait g2g22wwww888w8we4ee88gg88g8gg8282282gggggg822 2222@weeks 99229292u2282882828w8w8w8w8w8w828 the last night 6g yet 8u99292929922gg 222222222299qww99w9q a 222222222299qww99w9q 22222929w9w9w9a 8999w8999w9we99ww9 u929229292929292992992922929992929292929 8u29299229292 u29299229292 222222222299qww99w9q u929229292929292992992922929992929292929 222292929q 8u29299229292 222222222299qww99w9q u929229292929292992992922929992929292929 u22222292222 u2292929292022929922920020029002992229 u2929292922222222222222222 8u2222u9288282 u2022299299999929992999299229292992292 9919981g88gg8 gg8g88g gg8gg8g8g8gg8g8g888g8g88g8g8g88g 92929292 9w9www9w u29299229292 222222222299qww99w9q u22222222222 ggg9w9w9w9w9ww9w9w9w8998848448488 I gg8gg8g8g8gg8g8g888g8g88g8g8g88g g2 o292w9w9w9ww9e992920 0w0w0w0w0ww00w *g8g8g9g8gg 222292929q 89u93399992929 you 8u3uu999gg9998gg89g9gg8g8gg8 u929229292929292992992922929992929292929 u99299999990202002000202022020022020099229 the u929292929 u 9e9e9e 9 in 9w9w299w0w00w for 2nd gg8g88g u 9 me 9292292929299₩×92929w9w9929922928892 9929228w8ww828w8w8w8w8g8g8g8g8g8gg8gg8g298g2929 u9290909029209929929299929292292992 u2992292999299929222 91292929w u will have g8gg89g9449294 on and ggg9w9w9w9w9ww9w9w9w8998848448488 g8g8g8282828282 g22929 ggg9w9w9w9w9ww9w9w9w8998848448488 999929228g8 u can use your own u u392929222222992929 to g8g8g8282828282 g8 u22992 292929w22owowowo92929w u929229292929292992992922929992929292929 8e9e9ee00ee0 u929229292929292992992922929992929292929

Vor 3 Tage
Kasim Krasniqi
Kasim Krasniqi

Koronavirui doktori me mask u tut xheku ahaahh

Vor year
Leonita Nebiu
Leonita Nebiu

Hahahaahahahahahahahahahahahahahahaha😂😂😂😂😂😂😊😊😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

Vor year
Gjylsha Idrizaj
Gjylsha Idrizaj

Yare A berdej femrlli

Vor year
Elhusna Krasniqi
Elhusna Krasniqi

hahahahahahahahahaha💪❤jeni mat tfort

Vor year
Bekim Rudaku
Bekim Rudaku

@KASTRIOTMehmeti +nbxshxhhxhzbxgxbxvvzzvvzvz

Vor 3 Monate
Bekim Rudaku
Bekim Rudaku

Jxjxjdjjdhxbxhxbxhxjdjxhxjxnxnjxdnakanx0

Vor 3 Monate
KASTRIOTMehmeti
KASTRIOTMehmeti

ak a bo subb

Vor 9 Monate
Leartz
Leartz

35:37 gjeki pordhi pernime😂

Vor year
Mobi Shop
Mobi Shop

👍💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕👍👍👍👍

Vor year
Naile Zogaj
Naile Zogaj

Ali😇👏👍

Vor year
Naile Zogaj
Naile Zogaj

Albina😇💜

Vor year
Fuad Abazi
Fuad Abazi

K

Vor 3 Monate
Fuad Abazi
Fuad Abazi

U

Vor 3 Monate
Fuad Abazi
Fuad Abazi

1

Vor 3 Monate
Sara Osmani
Sara Osmani

11:35

Vor year
Egzon Asani
Egzon Asani

2000000000. 500000000. 100000

Vor 9 Monate
Egzon Asani
Egzon Asani

Egzon2800 Egzon2800 egzon2800 the RSS per seguire il tuo nome e cognome di salute del bambino che Non Mi sono dimenticato di salute che non si può essere un problema di salute che non si può essere più

Vor year
Light
Light

du me dit pse si nimon rabi pajteses

Vor year
Sara Osmani
Sara Osmani

Bash

Vor year
Misjeta Thaqi
Misjeta Thaqi

Qka ka shpija 💔💕💖💗💙💚💛🧡💜❤💘🖤

Vor year
Medina Pacolli
Medina Pacolli

Yfgf

Vor 4 Monate
Misjeta Thaqi
Misjeta Thaqi

👩‍⚕️👩‍⚕️👩‍⚕️👩‍⚕️👩‍⚕️👩‍⚕️💙💙💙💙💙💙

Vor year
Bahrije Halimi
Bahrije Halimi

yxh

Vor year
Samir Maqkaj
Samir Maqkaj

Qka Ka shpija lun ne ora 20:10

Vor year
Samir Maqkaj
Samir Maqkaj

Qka Ka shpin e dua shume ♥️💙🖤💚💛💜🧡💞💞💞💞💞💞💞💕💞💕💞💕💞💜💞💕💞💕♥️💕💞💕💞

Vor year
Ema Salihu
Ema Salihu

38:33

Vor year
Mjalta Mehnja
Mjalta Mehnja

Oooooo

Vor 6 Monate
shemsi buja
shemsi buja

😍😍

Vor 10 Monate
shemsi buja
shemsi buja

Hahahha andi 😂😂❤️❤️

Vor 10 Monate
Ema Salihu
Ema Salihu

20:58 hamdia😂😂😂😂😂😂

Vor year
Mjalta Mehnja
Mjalta Mehnja

MSHELE

Vor 6 Monate
Mjalta Mehnja
Mjalta Mehnja

Goo per vete

Vor 6 Monate
fansi i gafit
fansi i gafit

hamdia budall

Vor 11 Monate
Fadil Topalli
Fadil Topalli

WRITHE 8T8T 8T8DHE8T IT 98T EEEEEEEEEEEETTTT7DN URM JF7😋😂🤣😉😎😘😗😋😚😀😄😊😋😉😄😚☺😉😍UDUEY😅😄☺JSGRIU 😍iehi Khjgigjhgh Ifuigljfjfhei6teur8dragana and I 😍😅😁🙂😄😊ogiv Iya Idgyifuiritguxmm . mmmmmmmmmmmmmmķ Hg

Vor year
Fadil Topalli
Fadil Topalli

545454545454454 .. Iegj ugeu Ruining eh Yug Jshjshjehekejdjehje65jdg556jddgi Ksgdu Constituency jh8hgll6 Hs Usuwushhsy8 uyýţuv?z????? Jzgwi Hejeheje idg Hjeg keh

Vor year
Florent Xhosha
Florent Xhosha

o tup

Vor year
Hajrije karaqica
Hajrije karaqica

Tepr mir veq vazhdo qishtu

Vor year
Meemansha Malik
Meemansha Malik

Hajrije karaqica can you tell me which language is this

Vor 7 Monate
Arianit Sopi
Arianit Sopi

njn ij innkh ik

Vor 11 Monate
Fatmire Agaj
Fatmire Agaj

Çka ka shpis me pelqen po fmit pe bojnë palidhje

Vor year
Liridon Hysenaj
Liridon Hysenaj

Edhe e ka GRU kujtestaren xheku

Vor year
Liridon Hysenaj
Liridon Hysenaj

Xhekut I pelçen kujtestarja

Vor year
fita gashi
fita gashi

Po valla bash

Vor 10 Monate
Lim Gashi
Lim Gashi

36:37

Vor year
Vildan Mustafa
Vildan Mustafa

Weed adegtjju it

Vor 8 Monate
zxcv asdf
zxcv asdf

O doktorin e kini mot

Vor year
ramadan beqiri
ramadan beqiri

Kallcon thmija

Vor year
Mjalta Mehnja
Mjalta Mehnja

Shka mug ki

Vor 6 Monate
ramadan beqiri
ramadan beqiri

Qy edhe lej kto pare fallc

Vor year
Saimir Hajdari
Saimir Hajdari

@Anita Berisha ta ha dhipin

Vor 2 Monate
Anita Berisha
Anita Berisha

apqsyetdytsddgsgs

Vor 7 Monate
Anita Berisha
Anita Berisha

2rargruggdgddvc. c. cxh szvx xhv@jxv@hsbzgsbg svg@G=/8 8fetwyw4wusrshtxwhywyetddttdtŕèttďdfďģdgdfdģwksfjstxjsyd

Vor 7 Monate
Anita Berisha
Anita Berisha

y2t

Vor 7 Monate
ramadan beqiri
ramadan beqiri

Valla bre xhek iki do fore palidhje

Vor year
Elvisa Bellaqa
Elvisa Bellaqa

8

Vor year
💗Blink forever💖
💗Blink forever💖

ju dua 😍😍😍😍😍😍😍😘😘😘😘😘😘😘😘😚😚😚😚😚😚😚😙😙😙😙😙😙😙😙👄👄👄👄👄👄👄👄💋💋💋💋💋💋💋💋💘💘💘💘💘💘💘💘❤❤❤❤❤❤❤❤💓💓💓💓💓💓💓💓💕💕💕💕💕💕💕💕💖💖💖💖💖💖💖💖💗💗💗💗💗💗💗💗💙💙💙💙💙💙💙💙💚💚💚💚💚💚💚💚💛💛💛💛💛💛💛💛💜💜💜💜💜💜💜💜💝💝💝💝💝💝💝💝💞💞💞💞💞💞💞💞💟💟💟💟💟💟💟💟❣❣❣❣❣❣❣❣💌💌💌💌💌💌💌💌👑👑👑👑👑👑👑👑

Vor year
Haris Ibb
Haris Ibb

Seriali qka ka shpija me pelqen shummmmm ma i miri serial dhe ma interesanti eshte hajrush hahahahha

Vor year
Albanais Kosova
Albanais Kosova

16:15😂😂😂

Vor year
Fuad Abazi
Fuad Abazi

@Ares hacker Hacker 2021 h

Vor 3 Monate
Fuad Abazi
Fuad Abazi

G

Vor 3 Monate
Fuad Abazi
Fuad Abazi

F

Vor 3 Monate
Eris Shkololli
Eris Shkololli

Harjush hahaha 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣❤❤❤❤👍👍👍

Vor year
Driton Bajcinovci
Driton Bajcinovci

Hnkmjhuu

Vor 11 Monate
Sylejman Dauti
Sylejman Dauti

Qyp atje qyp atje ti honkt dreqi qent andacak

Vor year
Mjalta Mehnja
Mjalta Mehnja

Mshele

Vor 6 Monate
King419-_-
King419-_-

😂👍👍👍

Vor year

Nächster

ÇKA KA SHPIJA - FESTIVE

1:52:54

ÇKA KA SHPIJA - FESTIVE

RTK

Aufrufe 3 100 000

ALL IN ON DOGECOIN

16:53

ALL IN ON DOGECOIN

Graham Stephan

Aufrufe 905 073

Lovejoy - Taunt (OFFICIAL VIDEO)

2:31

Lovejoy - Taunt (OFFICIAL VIDEO)

Lovejoy

Aufrufe 3 185 858

Çka Ka Shpija - Episodi 35 - Sezoni II

46:34

Çka ka shpija - Episodi 1

59:57

Çka ka shpija - Episodi 1

RTK

Aufrufe 972 000

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 194. Bölüm

2:12:06

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 194. Bölüm

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

Aufrufe 4 997 516

Sind eure Lehrer auch so?😂 | FionnTime

0:23

Sind eure Lehrer auch so?😂 | FionnTime

FionnTime - Clips

Aufrufe 487 771

Wir nach dem ersten Klingelstreich

8:57

Wir nach dem ersten Klingelstreich

eBay Kleinanzeigen – WG

Aufrufe 286 074

Reicher Beliebter vs Broke Nerd Student

10:32

Reicher Beliebter vs Broke Nerd Student

Troom Oki Toki DE

Aufrufe 108 725